Ние отговаряме на Вашите медицински въпроси!

Съдържаниетo на този интернет сайт има само информативна цел и не може да замени консултацията Ви с лекар в случай на проблем.

Самолечението и отлагането на консултация с лекар могат да имат тежки и дори фатални последици за здравето Ви. Сайтът не носи никаква отговрност за действия или бездействия продиктувани от публикуваната на него информация, съобщения и линкове. Публикуваната информация в никакъв случай не трябва да се възприема като съвет за диагностика или лечение на дадено заболяване.

Предупреждаваме, че самолечението може да доведе до лоши, а понякога и до фатални последици.

Ние сe стремим предоставената в този сайт информация да бъде достоверна и актуална, но въпреки това не може да гарантираме нейната точност и пълнота, защото медицинската наука се развива и променя непрекъснато.

mydoctor.bg нe може да гарантира срещу допускането на технически или човешки грешки, пропуски и загуба на данни.