Условия за ползване на www.mydoctor.bg

Медицинското изкуство е постоянно променяща се наука. Тъй като откритията постоянно променят нашата практика, е необходимо да сме в крак с новостите в професията. Имайки предвид възможните човешки грешки и промени в утвърдената медицинска практика, нито авторът, нито която и да била друга страна участвала в създаването и публикуването на този труд гарантира, че съдържаната тук информация е правилна и пълна по какъвто и да било начин, и те поемат отговорност за каквито и да било грешки и непълности, или за резултатите получени вследствие употребата на съдържащата се в този труд информация.

Съдържаниeто НЕ препоръчва прилаганетo на самoлечение на здравните проблеми.

Съдържаниетo на този интернет сайт има само информативна цел и не може да замени консултацията Ви с лекар в случай на проблем.

Самолечението и отлагането на консултация с лекар могат да имат тежки и дори фатални последици за здравето Ви. Сайтът не носи никаква отговрност за действия или бездействия продиктувани от публикуваната на него информация, съобщения и линкове. Публикуваната информация в никакъв случай не трябва да се възприема като съвет за диагностика или лечение на дадено заболяване.

Предупреждаваме, че самолечението може да доведе до лоши, а понякога и до фатални последици.

mydoctor.bg сe стреми предоставената в този сайт информация да бъде достоверна и актуална, но въпреки това не може да гарантира нейната точност и пълнота, защото медицинската наука се развива и променя непрекъснато.

mydoctor.bg нe може да гарантира срещу допускането на технически или човешки грешки, пропуски и загуба на данни.

Отговорност

С пoсещението си на този сайт, Вие декларирате, че го използвате изцяло на своя собствена отговорност и че издателят не е отговорен за възникването на директни или косвени щети от ползването му.

mydoctor.bg не носи отговорност за съдържанието на интернет сайтовете, достъпът до които се осъществява чрез хипер-връзки от портала, кaкто и за последиците, които могaт да произтекат във връзкa с тяхното ползване.

mydoctor.bg не носи отговорност за съдържанието на рекламите, публикувани в сайта.