Името на витамин H е от думата – „Haut“ – кожа (нем.) и от „bios“ – живот, което означава, че при липсата му се получава възпаление на кожата и едновременно е жизнено необходим витамин за всички живи организми.

Строеж и физико-химични свойства.

Витамин H е съединение, съставено от два пръстена на тиофен и имидазол, които имат общи два C-атоми на 3- и 4- места и със странична верига от валерианова киселина. Витамин H е стабилен при окисление и висока температура, не се изменя в кисела и алкална среда. Добре е разтворим в етанол и вода. Витамин H е своеобразна пръстенна система, включваща и имидазоловата атомна гарнитура.

Биотинът е растежен фактор за микроорганизмите и се намира в незначителни концентрации както в животинските, така и в растителните организми.

Нобеловият лауреат В. Дю Виньо (Vincent du Vigneaud, 1901-1978 г.) и сътрудници са го изолирали в чист вид, като са използвали хомогенати от черен дроб.

Природният биотин е оптически активен и върти плоскостта на поляризираната светлина надясно. Двата пръстена в молекулата му са в cis-положение един спрямо друг.

Биологично действие и значение.

Витамин H взема участие при синтез на ацетил-коензим А и пуриновите бази. Най-голямо е съдържанието му в яйчен жълтък, бобови растения и черен дроб.

Дневната нужда от витамин H е 20-30 mg. Налага се дозите от този витамин да бъдат увеличени при болни от атеросклероза и артериална хипертония.


Витамин H Биотин
Витамин H (Биотин)