Витамин PP (Никотинова киселина и никотинамид, противопелагричен фактор)

Витамин PP е бил изследван във връзка с профилактика и лечение на болестта пелагра (груба кожа). Това заболяване се проявява с дерматит (възпаление на кожата), възпаление на лигавиците, нарушение в храносмилането и прояви от нарушения на нервната система.

Строеж и физико-химични свойства.

Витамин PP е производен на никотиновата и изоникотиновата киселини (витамин PP е никотинова киселина (пиридин-3-карбоксилна киселина) и нейния амид). Този витамин е стабилен при висока температура, в присъствие на киселини и основи. Добре разтворим в етанол и вода. По-добра е разтворимостта на амида на никотиновата киселина.

Биологично действие и значение.

Витамин PP участва, като коензим в ензими, катализиращи окислително-редукционни процеси в организма. Също така участва при биосинтеза на белтъчните вещества и нуклеиновите киселини. Витамин PP се резорбира през тънките черва и посредством формените елементи на кръвта се пренася до тъканите. Излъчва се само с урината. Дневната нужда от витамин PP е 20-30 mg. При лечение с антибиотици и сулфонамиди се налага приемане на по-големи дози от този витамин.


Витамин PP
Витамин PP