Водоразтворими витамини PP, C и H.
Структура и роля за жизнената дейност на организма.

За нормалното съществуване на живите организми, освен белтъчни вещества, въглехидрати, липиди, вода и соли, са необходими в малки количества група органични вещества с различен състав и строеж, наречени – витамини.
Човешкият организъм с малки изключения, не може сам да синтезира тези вещества, поради което те се внасят чрез храната. Състояния на организма, свързани с отсъствие на даден витамин в него се наричат авитаминози. Ако е налице даден витамин в организма, но съдържанието му е под нормалното се получават състояния наречени хиповитаминози.
Авитаминозите се срещат изключително рядко, докато хиповитаминозните състояния са по-често явление. Те биват два вида:
1/ Първични (хранителни) хиповитаминози – внасят се недостатъчни количества от определен витамин с храната.
2/ Вторични хиповитаминози – когато приема на витамини с храната е достатъчен, но организма не ги освоява поради други заболявания в него.
Състояния свързани с увеличено съдържание на определен витамин в организма се наричат хипервитаминози.
Наименованието витамини е било дадено за първи път от полския учен Казимеж Функ през 1912 г. и означава – „амини на живота“. Той е изолирал от люспи на оризови зърна вещество с антиполиневритен
ефект, което лекува болестта „бери-бери“. При химичен анализ на това вещество е доказано, че съдържа амино-групи, поради което К. Функ дава наименованието – витамини, т.е. амини на живота.
Понастоящем са известни много витамини (около 20), част от които в състава си не съдържат аминни групи, но наименованието се запазва и сега.
Според физико-химичните свойства, витамините се подразделят на две основни групи:
Група на водно-разтворими витамини (Хидровитамини)
Група на мастно-разтворими витамини (Липовитамини)


Към групата на водно-разтворимите витамини се отнасят: витамин B1 (тиамин), витамин B2 (рибофлавин), витамин B3 (пантотенова киселина), витамин B6 (пиридоксин), витамин PP (никотинова киселина и амида й), витамин C (L-аскорбинова киселина), витамин H (биотин). Общото за тази група витамини е, че те се разтварят много добре във вода и голяма част от тях участват като коензими в ензимите, имащи отношение към обмяната на белтъчните вещества.


Водоразтворими витамини